TERAPIA FALAMI SCHUMANNA

Centrum Skutecznych Terapii "Naturopasja"

Terapia Falami Schumanna

czyli uzupełnienie czestotliwości ziemskiego życia

Fale Schumanna to fale elektromagnetyczne o niskich częstotliwościach to znaczy 7,83 Hz oraz dla harmonicznych 14,3; 20,8; 27,3 i 33,8 Hz. Fale te znajdują się pomiędzy powierzchnią ziemi a jonosferą i otaczają kulę ziemską płaszczem ochronnym. Są niezbędne dla wszystkich żyjących organizmów na Ziemi, prawidłowej egzystencji i synchronizacji rytmów biologicznych. Pole magnetyczne Ziemi słabnie gdyż jest zakłócane przez sieci satelitarne, komunikacji GSM i sieci energetyczne. Dla zdrowotności ludzi stanowi to poważny problem gdyż zakłócenie Fal Schumanna ma ogromny wpływ na pogorszenie naszego stanu zdrowia ii samopoczucia.

Niedobór lub zaburzenie harmonii w polu Schumanna powoduje:

  • bóle i zawroty głowy
  • utratę orientację w przestrzeni
  • mdłości
  • nasilenie stresu
  • przygnębienie prowadzące do apatii
  • rozbicie psychiczne
  • inne przewlekłe dolegliwości

Największą wrażliwość na Fale Schumanna wykazuje układ limbiczny zlokalizowany wewnątrz mózgowia. Odpowiedzialny jest za procesy emocjonalne i motywacyjne.  Wszechobecność elektroniki zaburza a czasem wręcz blokuje swobodny oddziaływanie Schumanna na ludzki organizm a w szczególności uniemożliwia ludzkiemu mózgowi prawidłowe działanie w optymalnym zakresie co skutkuje:

  • przewlekłym zmęczeniem
  • bólami niewiadomego pochodzenia
  • ogólnymi spadkiem kondycji i wydolności wysiłkowej organizmu


W takich przypadkach konieczne jest doładowanie organizmu częstotliwościami Schumanna. Posiadamy w swojej ofercie urządzenie generujące takie fale. Terapia jest całkowicie nieinwazyjna i bezbolesna. Całość trwa 30 minut i może być powtarzana w zależności od potrzeb i indywidualnych preferencji.